Bioteka u pokretu

“Bioteka u pokretu” koncept je koji označava širenje naših aktivnosti izvan granica Grada Zagreba.

Sve Biotekine edukativne aktivnosti koje se odvijaju izvan Zagreba za cilj imaju popularizirati znanost, STEM i Bioteku kao organizaciju koja pruža edukaciju i edukativnu potporu djeci, mladima, pojedincima i organizacijama diljem RH. Bioteka u pokretu želi donijeti znanost i tehnologiju u svaki kutak naše zemlje, a posebno nam je drago kada dolazimo u manje razvijene sredine koje nemaju toliko razvijen sustav izvaninstitucionalnog obrazovanja kao što je to slučaj u Zagrebu. Bioteka u pokretu djeluje i međunarodno, posebice u okviru fondova koji potiču mobilnost i edukaciju na razini EU-a, Erasmus+ i Horizon 2020.

“Bioteka u pokretu” sufinancirana je sredstvima općina ili gradova koje posjećujemo. Kako se objavljuju rezultati natječaja za udruge, tako će se na ovim stranicama objavljivati prijavni obrasci i raspored posjeta gradovima tijekom 2018./ 2019. god.


U nastavku možete pogledati koji projekti, u kojim mjestima i kada su gostovali:

Otključaj tajne živog svijeta

Tijekom radionice sudionici se, radeći u malim timovima, upoznaju s identifikacijom biljaka, algi i životinja uz determinacijske ključeve prilagođene njihovom uzrastu, tehnikama promatranja i hvatanja životinja te praćenja njihovih tragova. Navedene teme obrađuju se kroz četiri radionice, „Listomanija“, „Uhvati me ako možeš“, „Živi laboratorij“ i „Mreža života“. Cilj projekta je upoznati bioraznolikost lokalnog staništa te otkriti načine na koje možemo doprinijeti njenoj zaštiti i očuvanju. Trenutno provodimo sljedeće projekte:

  • Otključaj tajne živog svijeta, Zadarska županija
  • Otključaj tajne živog svijeta – morska priča, Primorsko-goranska županija
  • Otključaj tajne živog svijeta – morska priča u Puli!
  • Otključaj tajne živog svijeta!, NP Krka

Do sada smo projekte iz ciklusa Otključaj tajne živog svijeta proveli u sljedećim mjestima:

Općini Štrigova, 2018.

Općini Čepin, 2017.

Općini Sveti Martin na Muri, 2017.

Općini Gola, 2017.

Gradu Dubrovniku, 2014.

Zadarskoj županija, 2017.

Gradu Koprivnici, 2016.

Gradu Rovinju, 2016.

Gradu Rapcu, 2016.

Gradu Splitu, 2016.

Općini Velika Kopanica, 2016.

Gradu Zadru, 2016.