Bioteka u pokretu

Sve Biotekine edukativne aktivnosti koje se odvijaju izvan Zagreba za cilj imaju popularizirati znanost, STEM i Bioteku kao organizaciju koja pruža edukaciju i edukativnu potporu djeci, mladima, pojedincima i organizacijama diljem RH. Bioteka u pokretu želi donijeti znanost i tehnologiju u svaki kutak naše zemlje, a posebno nam je drago kada dolazimo u manje razvijene sredine koje nemaju toliko razvijen sustav izvaninstitucionalnog obrazovanja kao što je to slučaj u Zagrebu. Bioteka u pokretu djeluje i međunarodno, posebice u okviru fondova koji potiču mobilnost i edukaciju na razini EU-a, Erasmus+ i Horizon 2020. “Bioteka u pokretu” sufinancirana je sredstvima općina ili više …